Made in Bulgaria – предимство или недостатък

Целта е преструктуриране на българския износ към средно и високотехнологичен

Българският бизнес да търси форми на обединение, за да е конкурентоспособен на външните пазари

Tова заяви заместник-министърът на икономиката Любен Петров при откриването на конференцията „Made in Bulgaria – предимство или недостатък“, която се организира от Exporter.bg и провежда под патронажа на Министерство на икономиката.Той поясни, че предлагането на продукцията на повече български производители под една марка ще отвори нови пазари и ще удовлетвори високите изисквания на чуждестранните партньори по отношение на количество и качество.

„За нас е изключително важно да прилагаме интегрирана политика за повишаване конкурентоспособността на българските предприятия, особено на малките и средните“, посочи зам.-министър Петров.

По негови думи мерките, които прилага българското правителство в икономическата сфера са насочени към запазване на икономическата и финансова стабилност, както и постигане на устойчив икономически ръст. Правителството е в непрекъснат, активен диалог и партньорство с бизнеса за реализирането на последователна външноикономическа политика, целяща разширяване на пазарното присъствие, подпомагане на българските производители и износители, подобряване на условията за достъп до чужди пазари и привличане на чуждестранни инвестиции, изтъкна той.

„Подкрепяме експортно ориентирани сектори с висока добавена стойност и висок потенциал за внедряване на иновации в производството“, посочи още той, като подчерта, че основната цел е преструктуриране на българския износ към средно и високотехнологичен. Предоставяната в тази насока подкрепа включва подобряване на експортното финансиране и гарантиране.

Зам.-министър Любен Петров допълни, че се търсят възможности за ръст на износа на пазарите на бързо развиващите се икономики, както и за запазване на пазарните позиции и увеличаване на пазарния дял на българските стоки и услуги в страни, които са наши традиционни търговски партньори.

Той отбеляза, че в допълнение към действащите оперативни програми, през март 2016 г. е подписано споразумение с Европейската комисия, Европейския инвестиционен фонд и Европейската банка за възстановяване и развитие, което предвижда предоставянето на финансов ресурс като гаранции за кредитиране на МСП в рамките на Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“.

Това ще подпомогне българските МСП за интернационализацията на техните бизнес дейности, навлизането и утвърждаването им на чужди пазари. Тези възможности са изключително важни и от гледна точка на това, че подкрепата за бизнеса на ниво Европейски съюз през следващите години ще премине от режим на грантови схеми към използването на финансови инструменти и българският бизнес трябва да бъде подготвен за това, каза в заключение заместник-министърът на икономиката.

„Идеята на конференцията е да фокусира общественото внимание върху експортния потенциал на малкия и среден бизнес, върху добрите бизнес практики, които допринасят за постигане на устойчив икономически растеж в страната“, обясни главният редактор на Exporter.bg Димитър Дженев. Целта ни е да покажем как малките и средни фирми се вписват със своята експортна дейност в световните тенденции, допълни той.

Вашият коментар