България може да разшири износа си за Казахстан

Нови мерки за преодоляване на спада във взаимната търговия

България може да разшири своя износ за Казахстан на медицински материали и оборудване; доставка на технологични линии за преработка на плодове и зеленчуци , изграждането на мини-преработвателни заводи за селскостопанска продукция; изделия на хранително-вкусовата ни промишленост.

Това каза на бизнес-форум в казахстанската столица Астана заместник-министърът на икономиката Любен Петров.Форумът се провежда в рамките на IV-та сесия на Българо-казахстанската междуправителствена комисия за икономическо сътрудничество в гр. Астана, Казахстан.

„Други наши експортни стоки за казахстанския пазар са месата, козметичните продукти и медицинските инструменти и апарати“, допълни той. По думите на заместник-министъра двустранният стокообмен не отговаря на възможностите и интересите на двете страни, както по обем, така и със сравнително еднообразната си структура.

Заместник-министър Любен Петров представи пред участниците в бизнес-форума приоритетите в икономическата политика на българското правителство, свързани с провеждането на активна, целенасочена и последователна политика за постигане на траен и стабилен икономически растеж, движен от знанието и иновациите.

„България има висок потенциал да привлича инвестиции в сектори с висока добавена стойност, отговаряйки на високите изисквания на инвеститорите за инвестиционен климат, стабилност и предвидимост на средата и предлагане на мерки, отговарящи на очакванията на компаниите“, каза заместник-министърът.

По думите му България е предпочитана инвестиционна дестинация поради стабилната политическа среда и ниските нива на държавен риск. „Страната ни предлага едни от най-ниските производствените разходи в Европа, най-благоприятните данъци в ЕС и конкурентни нива на заплащане, провежда активна насърчителна политика“, уточни заместник-министър Петров.

В заключение той подчерта, че създаването на предпоставки за активизиране на бизнес контактите, установяване на партньорства, както и улесняването на бизнеса, ще допринесе за преодоляване на тенденцията на спад във взаимната търговия.

Двустранният стокообмен между България и Казахстан през периода 2005 – 2015 г. се намира в голяма зависимост от обемите на реализирания у нас внос на казахстански нефт и нефтен газ и изпитва голямото въздействие на световната финансово-икономическа криза. През 2015 г. стокообменът между двете страни бе малко над 54 млн. щат. д., от които 26,4 млн. щат. д. износ и 27,7 щат. д. внос.

Вашият коментар