Българските компании с потенциал за съвместни проекти и инвестиции в Иран

Българо-ирански бизнес форум в Техеран

Нарастването на обема на взаимната търговия

В съвременните условия членството на България в ЕС и ролята на Иран в региона са добра основа и важна предпоставка за по-нататъшното успешно задълбочаване на двустранните търговско-икономически отношения.

Това заяви заместник-министърът на икономиката Любен Петров на среща с г-н Фархад Шариф, заместник-председател на Иранската палата на търговията, промишлеността, мините и земеделието.Двамата посетиха Българо-ирански бизнес форум, който се провежда в рамките на официалното посещение на министър-председателя Бойко Борисов в Иран.

Българските компании имат потенциал да представят качествени и конкурентни стоки и услуги на иранския пазар, както и да реализират съвместни проекти и инвестиции. България изнася за Иран минерални и химични фосфорни торове, тютюневите изделия и медикаментите. Имаме потенциал и интерес от нарастване реализацията на продукти на фармацевтиката, химическата промишленост, машиностроителна и електротехническа продукция, продукти и услуги на информационните и комуникационните технологии, селскостопанска продукция и техника.

„За да постигнем всичко това, сме готови да подкрепим всяка конкретна бизнес инициатива под формата на обмен на бизнес посещения и делегации, както и провеждане на бизнес форуми“, допълни заместник-министър Петров. Той подчерта, че България оценява позитивно нарастването на обема на взаимната търговия и счита, че стойностите все още не съответстват на потенциала на двете икономики.

По време на посещението си в Иран заместник-министърът на икономиката подписа Меморандум за разбирателство между Българската агенция за инвестиции и Организацията за инвестиции, икономическа и техническа помощ на Иран и Меморандум за разбирателство между Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия и Иранската организация за малки предприятия и индустриални паркове.

Обемът на търговски оборот между България и Иран показва значително нарастване през последните години. Според българската статистика за 10-годишен период от 2004 г. до 2014 г. стокообменът между Република България и Ислямска република Иран нараства над 10 пъти от 14.3 млн. щ.д. на 166.2 млн. щ.д. Износът на България се увеличава от 11.9 млн. щ.д. през 2004 г. на 123.9 млн. щ.д. през 2014 г., а вносът от Иран от 2.4 млн. щ.д. за 2004 г. на 42.3 млн. щ.д. през 2014 г. През 2015 г. двустранният търговски оборот запази своите високи нива, като достигна 155.2 млн. щ.д., от които български износ за 139.6 млн. щ.д. и внос от Иран за 15.6 млн. щ.д.

Вашият коментар