Все по-качествени и перспективни проекти кандидатстват по ОПИК

218 са договора за изпълнение в Северозападния регион

255 договора за малки и средни предприятия /МСП/

С все по-качествени и перспективни проекти кандидатстват българските фирми по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ /ОПИК/.

Това заяви заместник-министърът на икономиката Любен Петров на церемония по връчване на още 255 договора по процедура „Подобряване на производствения капацитет в малки и средни предприятия /МСП/“ на ОПИК. Поради изключително високото качество на проектните предложения Управляващият орган на програмата осигури допълнително финансиране по процедурата, допълни заместник-министърът.

Любен Петров посочи, че тези проекти са одобрени за допълнително финансиране след решение на Управляващия орган, като поканени са онези кандидати, които са преминали успешно оценката и са получили 66 или повече точки, но за които не е достигнало финансиране в рамките на първоначално предвидения бюджет по процедурата.

Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ по новите договори е 133 976 550,89 лева. 75 от тях ще бъдат изпълнявани на територията на Северозападния регион. Проектите са с код на основна икономическа дейност в секторите на нискотехнологичните и средно нискотехнологичните промишлени производства (първи краен срок по процедурата) и с код на основна икономическа дейност в секторите на интензивните на знание услуги (трети краен срок по процедурата).

„Само по първата процедура на ОПИК са сключени повече договори за подобряване на производствения капацитет в МСП, отколкото за целия минал програмен период“, поясни зам.-министър Петров. По четири процедури за „Технологична модернизация в малки и средни предприятия“ по ОП „Развитие конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 (ОПРКБИ) са сключени общо 650 договора, докато само по първата процедура на ОПИК броят им е 730.

В същото време размерът на предоставената безвъзмездна финансова помощ по процедура „Подобряване на производствения капацитет в малки и средни предприятия“ на ОПИК (393 883 574,42 лева) е сравнима с целия разходван бюджет за четирите процедури за технологична модернизация по ОПРКИБ (399 257 695,93 лв.).

От всички 730 сключени договори по ОПИК 218 са договорите, в които се предвижда място на изпълнение в Северозападния регион.

Вашият коментар