Награда “Експортьор на годината” за 2015 година

Износът на стоки е от основните източници на растеж в българската икономика

Заместник-министърът на икономиката Любен Петров връчи отличието на „Строително оборудване“ ЕООД за “Експортьор на годината” за 2015 г.

Наградите се връчват за четвърта поредна година, а Министерство на икономиката е патрон на събитието. В приветствието си заместник-министър Петров подчерта, че износът на стоки се е утвърдил като един от основните източници на растеж в българската икономика.„По предварителни данни на Националния статистически институт /НСИ/ вече расте и вътрешното потребление, от което малките и средни предприятия трябва да бъдат изключително доволни“, каза Любен Петров. По данни на НСИ през 2015 г. предприятията в България са изнесли стоки за 44.949 млрд. лв. 45.4 % от тези 44.949 млрд. лв. идват от експорта на фирмите от малкия и средния бизнес.

„Трябва да отбележа, че положителните тенденции, в които се движи българската икономика продължават и през 2016 г. Всички виждаме какъв е ръстът на БВП за третото тримесечие. През последните години този ръст е над средния за страните-членки на ЕС. Но аз винаги съм казвал, че за мен това не е достатъчно. Ако искаме нашата икономика да догони тези от Централна и Западна Европа, трябва да положим още по-големи усилия. Заместник-министърът на икономиката съобщи, че износът за страните от ЕС представлява 64% от общия износ на България, което дава ръст от 5,9% спрямо 2015 г.

„Надявам се, че за тези две години, след участията ни в многото бизнес делегации и форуми, които сме организирали, тази тенденция ще продължи с още по-големи усилия от всички експерти и хора, които се занимават с това и познават тънката материя на правенето на бизнес в България.“, каза в заключение заместник-министър Любен Петров.

“Експортьор на годината” за най-динамично развиваща се компания в експорта за 2015 г. стана „Рубелла Бюти“ АД, а приза за завоюване на нови пазари отиде при „Гопет Транс“ ЕООД. Носител на наградата за устойчивост на развитието е „Дионисомарбле-България“ EООД . Тази година за трети път бе връчена специална награда за рестарт. Получи я фирма „Бритос“ ЕООД, постигнала изключителни успехи в експорта и възродила традициите на България в областта на хранително-вкусовата промишленост.

Вашият коментар