Икономическите мерки на българското правителството

Британо-българската бизнес асоциация се запозна с приоритетните области на работа на правителството

Предприемаме мерки, които да задълбочат доверието на нашите партньори и да утвърдят България като атрактивна инвестиционна дестинация и перспективен пазар

Това заяви заместник-министърът на икономиката Любен Петров пред фирмите членове на Британо-българската бизнес асоциация (БББА). В срещата взеха участие Сара Райли, заместник-посланик на Великобритания, Дейвид Хемпсън, председател на БББА, Владимир Каролев, съветник на министъра на икономиката.Заместник-министър Любен Петров очерта приоритетните области на работа на правителството, свързани с изграждане на конкурентоспособна, ресурсно-ефективна нисковъглеродна индустрия чрез въвеждане на нови технологии, иновации и стимулиране на иновативните фирми; подобряване на условията за бизнес чрез намаляване на административната и финансовата тежест за бизнеса.

„Провеждаме реформа, чрез която да бъде оценявано въздействието на промените в законодателните актове върху бизнес средата. Тази оценка би трябвало да придружава всеки законопроект по отношение на бизнес средата. Изработихме концепция за прилагане на тест за малки и средни предприятия /МСП/. Тази мярка служи и в борбата със свръх регулацията“, подчерта заместник-министърът.

Той акцентира още върху реформирането на професионалното образование и по-активно взаимодействие между средните и висшите училища и бизнеса, ускореното въвеждане на електронно управление, осигуряване на прозрачност на публичните дейности и превенция на корупцията.

Заместник-министър Петров представи макроикономическите показатели на страната, както и насърчителните мерки за малките и средните предприятия, развитието на индустриалните зони и София Тех парк. Заместник-министърът очерта изпълнението на Оперативна програма „Иновации и конкурентосопобност“ 2014 – 2020, като изтъкна, че вече има подписани договори за изпълнение на 470 проекта по тази програма.

Интересът на фирмите от Британо-българската бизнес асоциация бе насочен към работата на правителството, свързана с реформа в образованието и връзката му с потребностите на бизнеса, мерките за реформиране на съдебната система, нормативната уредба, свързана с концесиите и публично-частното партньорство, както и с резултатите от посещението на министър Божидар Лукарски във Великобритания, които бяха представени пред членовете на БББА от г-н Каролев.

„Британско-българската бизнес асоциация е двустранна търговска камара и към момента в организацията членуват повече от 60 български компании, както и още толкова британски и международни компании. Нашият ангажимент е еднакво силен както към българските компании, които търсят възможности на британския пазар, така и към британския бизнес в България“, посочи Дейвид Хемпсън, председател на БББА. Той подчерта необходимостта асоциацията и Министерство на икономиката да работят заедно, за да убедим чуждестранните инвеститори, че България е добро и сигурно място за бизнеса.

След историческия референдум за членството на Великобритания в Европейския съюз, заместник-посланик Сара Райли увери гостите в приятелството между Великобритания и България и ангажираността на посолството в подкрепа на двустранните бизнес отношения между двете страни.

„Двустранната търговия между нашите страни се е увеличила три пъти през последните петнадесет години, като Великобритания е един от най-големите инвеститори в България, а българските компании показват завишен интерес за започване на бизнес в Обединеното кралство. Уверени сме, че добрите взаимоотношения, на които Великобритания се радва с България ще продължат и ще се развиват“, посочи още тя.

Вашият коментар