Индустриален форум по въпросите на Общата политика за сигурност и отбрана на европейския съюз (ОПСО)

Нов План за действие за европейска отбрана (ПДЕО)

Заместник-министърът на икономиката Любен Петров представи становището на Министерство на икономиката по Плана за действие за европейската отбрана (ПДЕО) по време на форум, организиран от Министерство на отбраната.

„Разглеждаме Плана като важен елемент в колективните усилия за укрепване на сигурността и отбраната на ЕС, засилване на отбранителното и индустриалното сътрудничество и постигането на необходимото ниво на стратегическа независимост на Европейския съюз.“ Това каза заместник-министър Петров и допълни, че очакванията са ПДЕО да има съществен принос за бъдещото развитие на европейската отбранителна индустрия като важен елемент от сигурността и отбраната на ЕС. От индустриална гледна точка смятаме за особено важна частта, която е насочена към бъдещата Европейска програма за отбранителни изследвания (EDRP), иновации и технологии и адекватното им целево финансово обезпечаване от ЕС.

Смятаме, че тези действия следва да бъдат приоритет в ПДЕО, тъй като при ефективното и ефикасното им изпълнение имат сериозен потенциал да запазят и развият конкурентостта на индустрията и способностите й да осигурява постигането на желаните европейски стратегически способности, допълни заместник-министърът на икономиката.

Министерството подкрепя предвижданите мерки и намеренията за финансови и данъчни стимули и облекчаване на достъпа до финансиране особено за малките и средните предприятия, които работят за отбраната и сигурността. Адекватните действия в тази посока биха дали значителен тласък в техните усилия да отговорят на все по-динамично развиващите се технологии и биха допринесли съществено за развиването на силна европейска отбранителна индустриална и технологична база, каза в заключение икономическият заместник-министър.

Европейската глобална стратегия за външна политика и сигурност, озаглавена Обща визия, общи действия: по-силна Европа е представена на срещата на върха в Брюксел на 28 юни 2016 г. от Върховния представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи и политиката по сигурност и заместник-председател на Европейската комисия Федерика Могерини.

Стратегията има за цел да отговори на предизвикателствата на динамично променящата се глобална среда за сигурност за следващите 10 години като миграцията, тероризма и хибридните заплахи, както и да затвърди ролята на ЕС като важен фактор на международната арена. Стратегията отчита дългосрочните последици от действията, предвидени в нея, и разбирането, че развитието на страните членки на ЕС е от съществено значение за предотвратяване на конфликти.

Планът за изпълнение в областта на сигурността и отбраната на глобалната стратегия на ЕК включва конкретни стъпки, като се поставя важен акцент върху развитието на сътрудничеството с партньорите от източното и южното съседство и върху подкрепата за засилване на тяхната устойчивост.

Вашият коментар