Източната комисия на германската икономика с интерес към България

Германските компании, които ще изтеглят инвестициите си от Китай и Турция, може да ги насочат към България

Възможностите за разширяване на инвестициите и търговията с Федерална Република Германия обсъдиха заместник-министрите на икономиката Даниела Везиева и Любен Петров на среща с представители на Източна комисия на германската икономика днес.

„Има тенденция германските компании, които планират да изтеглят инвестициите си от Китай и Турция да се възползват от предимствата, които предлага бизнес средата в Европейския съюз. Трябва да привлечем фирмите към региона, тъй като по този начин брутния вътрешен продукт расте и търговията ще се увеличи“, посочи на срещата г-н Михаел Хармс, управител на Източната комисия на германската икономика.

„Надяваме се германският бизнес да оцени положително България като надежден и стабилен партньор за инвестиции и бизнес“, заяви на срещата заместник-министър Даниела Везиева. Тя добави, че страната ни проявява интерес към сътрудничество с Източната комисия за популяризиране на България като инвестиционна дестинация.

„Привличането на чуждестранни инвестиции е наш основен приоритет, а стратегическото географско положение е едно от основните предимства на България като бизнес и инвестиционна дестинация. Според нея германските компании могат да се възползват от това предимство чрез производствени инвестиции и междуфирмено коопериране за разширяване на присъствието си на пазарите на страните от Централна Азия, Близкия и Далечния Изток и Северна Африка.

Заместник-министър Любен Петров подчерта, че страната ни може да бъде потенциална бизнес и инвестиционна дестинация и за компаниите, които поради кризата в Украйна и санкциите срещу Русия са принудени да пренасочат своите бизнес интереси.

Той посочи, че съществува потенциал за привличане на германски инвестиции в области, в които имаме конкурентни предимства като иновации, информационни технологии и телекомуникации, автомобилна промишленост, машиностроене, електроника и електротехника, аутсорсинг, химическа и фармацефтична промишленост, опазване на околната среда, логистика и проекти за изграждане и модернизиране на транспортната инфраструктура, включително концесиониране на летища и пристанища“, каза още той.

По думите му в България се работи активно в посока повишаване качеството на средното и професионалното образование, правят се реформи в тази посока, но трябва по-активно да се сътрудничи с бизнеса и общините, тъй като съответната община и местен бизнес най-добре биха посочили от какви специалисти се нуждаят.

В допълнение зам.-министър Везиева изрази готовност за оказване на подкрепа при реализиране на инициативи и проекти, свързани с въвеждане на елементи от системата за дуално професионално обучение и съобразяване с необходимостта на бизнеса от обучение на специалисти в конкретни области. „Дуалната система на професионално образование е ефективна мярка с дългосрочен ефект срещу младежката безработица и за стимулиране на предприемачеството“, категорична бе тя.

Зам.-министър Везиева каза още, че е извървян дълъг път за определяне на четирите приоритетни тематични области по стратегията за интелигентна специализация /ИСИС/. „Основната цел на ИСИС е на едно място да бъдат събрани наука, развойна дейност и бизнес. Изпълнили сме предварителните условия на Европейската Комисия да изработим този стратегически документ, заедно с академичната общност, работодателските организации, бизнеса, местната власт и областните администрации”, поясни Везиева.

По думите й заложените като приоритетни тематични области и регионални политики ще стимулират растежа на бизнеса. „Стратегията е разработена отдолу нагоре. Важно е всяка област, всяка община, всеки район да намерят своето място в икономическите дейности, които попадат в четирите тематични области и да го развиват като конкурентно предимство“, завърши тя.

Хелге Толксдорф от Федералното министерство на икономиката и енергетиката съобщи, че се планира провеждане на Икономическа конференция в Берлин, по време на която може да се състои и заседание на българо-германския съвет за коопериране, на който да се дискутират конкретни мерки за разширяване на икономическото сътрудничество.

Източната комисия на германската икономика е създадена през 1952 година и представлява интересите на германски фирми в 21 страни в Източната част на Европа – Русия, Беларус, Украйна, Молдова, Румъния, България, Хърватска, Албания, Македония, Черна гора, Сърбия, Босна Херцеговина, Косово и страните от Южен Кавказ и Централна Азия.

Източната комисия участва годишно в над 100 инициативи, чрез които с инструментите на икономическата дипломация партнира на федералното правителство и правителствата на страните от региона при насърчаването на двустранните икономически контакти, представлява интересите на германската икономика в двустранни гремии, организира семинари, тематични конференции, посещения на бизнес-делегации и др.

Организацията е подкрепяна от пет основни бизнес-организации на германската икономика – Федералния съюз на германската икономика, Съюза на банкерите, Централния съюз на застрахователните дружества, Сдружението за външна търговия на търговците на дребно и Централния съюз на германските занаятчии. В Източната комисия членуват над 200 предприятия.

отпечатай тази страница

Вашият коментар