Ямбол обедини бизнес, държава и община за съвместни проекти

Интегриране на българската икономика в международната търговска система

Разширяваме пазарното присъствие на българските стоки и услуги на външните пазари

„Международният икономически форум в Ямбол е ясно свидетелство за желанието на бизнеса, държавата и общинските власти към реализиране на съвместни бъдещи проекти. Това е стимул и здрава основа за ускореното икономическо развитие на региона и на страната ни“.

Това каза при откриването на втория ден от форума заместник-министърът на икономиката Любен Петров. Той участва в панела „Ямбол-бизнес възможностите в ключови отрасли” по въпроси, свързани с външнотърговската политика.

Заместник-министърът представи основните действия на правителството за насърчаване на износа, привличане на инвестиции и разширяване пазарното присъствие на българските стоки и услуги на външните пазари.

„Реализирани са множество мероприятия за разширяване на международното търговско–икономическо сътрудничество, подписани са и са съгласувани споразумения, меморандуми, спогодби и други договори за търговско-икономическо сътрудничество, организирани са информационни и промоционални кампании у нас и в чужбина, насърчавани са контактите на бизнес-ниво“, уточни заместник-министър Петров.

Той допълни, че са предприети мерки, насочени към подобряване на интегрирането на българската икономика в международната търговска система, чрез прилагане на Общата търговска политика на Европейския съюз (ЕС) и координиране на изпълнението на задълженията на страната по сключените от ЕС международни споразумения и договорености.

„Традиционно ЕС е водещият външнотърговски партньор на България, но икономическите затруднения и свиването на търсенето в Европа през последните години ни мотивират да търсим възможности за ръст на експорта на трети пазари“, уточни заместник-министърът.

„Това са пазари на страни-партньори от Балканите и Турция, както и увеличаване пазарния дял на българските стоки в страни, които не са засегнати от финансовата криза и остават високо платежоспособни като Скандинавия“, каза заместник-министър Любен Петров.

Пред участниците и гостите на Международният форум в Ямбол той представи Иновационната стратегия за интелигентна специализация и свързаното с нея изграждане на икономика на знанието и създаването на продукти с висока добавена стойност, както процедурите по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 и Оперативната програма „Инициатива за малки и средни предприятия“.

„Това ще подпомогне българските МСП за интернационализацията на техните бизнес дейности, навлизането и утвърждаването им на чужди пазари“, каза в заключение заместник-министър Любен Петров.

Вашият коментар