Нова лаборатория „ИКИ“ в София Тех парк

София Тех парк трябва да се превърне в катализатор за иновациите в страната

Лабораторията е едва третото такова звено в Европа

Лабораторията „Интелигентни комуникационни инфраструктури“ е уверена крачка в изграждането на високотехнологична и базирана на знанието икономика.

Уникалната иновационна среда на София Тех парк трябва да се превърне в катализатор за иновациите в страната ни и предпоставка за повишаване конкурентоспособността на икономиката ни, заяви Любен Петров при официалното откриване на лабораторното звено в София Тех ПаркЧрез приложението на иновациите в нови пазарни продукти можем да повишим брутния вътрешен продукт /БВП/ и да ускорим икономическия растеж“, допълни заместник-министърът. В лабораторията „Интелигентни комуникационни инфраструктури“ (ИКИ) ще се извършва научно-изследователска и развойна дейност в областта на съвременните телекомуникационни технологии, тяхното развитие и приложение в различни области.

„Лабораторията за интелигентни комуникационни инфраструктури в София Тех Парк е едва третото такова звено в Европа. Тя позволява тестване на редица устройства за контрол, управление и сигнализация – част от Европейската система за управление на жп транспорта“, подчерта заместник-министър Петров. В заключение заместник-министърът на икономиката каза, че лабораторията дава огромно предимство на българските производители на такива устройства за директен достъп до последните технологии, изследователски капацитет и ноу-хау, каза

На официалното откриване на Лабораторията „Интелигентни комуникационни инфраструктури“ присъстваха Руди Демот, президент-министър на Федерация Брюксел-Валония, Ивайло Московски, министър на транспорта, Н.Пр. посланикът на Кралство Белгия Аник Ван Калстър, Проф. Георги Михов, ректор на Технически университет, София, дипломати и експерти по интелигентна инфраструктура.

Вашият коментар