Пловдивска област е втора по активност в ОПИК 2014-2020

На територията на Област Пловдив се изпълняват 94 проекта за 95 млн. лева

Любен Петров посети „Биомашиностроене“ АД в гр. Пловдив

Бенефициентите от Пловдивска област са на второ място в страната по активност в процедурите на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 /ОПИК/.

Tова съобщи заместник-министърът на икономиката Любен Петров по време на информационен ден за представяне на процедура „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ по ОПИК 2014-2020 в гр. Пловдив.

“Проектите за област Пловдив към днешна дата са почти една трета от общия брой на всички проекти в областта по ОП „Конкурентоспособност“ за миналия програмен период”, допълни заместник-министърът. На територията на Област Пловдив, в момента се изпълняват 94 проекта по процедурата „Подобряване на производствения капацитет в малките и средните предприятия /МСП/“. “Това е почти 1/5 пета от общия брой сключени договори по процедурата”, подчерта заместник-министърът на икономиката.

Проектите са на обща стойност 94 624 055,83 лв., в това число 59 787 167,64 лв. безвъзмездна финансова помощ. От осигурения допълнителен ресурс в размер на 141 млн. лв. 22 проектни предложения са с място на изпълнение Област Пловдив. Общата им стойност е 21 169 135,70 лв., в това число 13 205 373,87 лв. безвъзмездна финансова помощ. По този начин по процедурата „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ са одобрени общо 116 проекта.

За сравнение през целия изминал програмен период 2007 – 2013 година, по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ на територията на Област Пловдив са реализирани успешно 363 проекта, на обща стойност 369 490 453 лв., в това число 213 957 310 лв. безвъзмездна финансова помощ.

Заместник-министър Любен Петров посети „Биомашиностроене“ АД в гр. Пловдив. Предприятието е специализирано в проектиране и производство на технологично оборудване за хранително-вкусова, фармацевтична и химическа промишлености. Фирмата е сред водещите в отрасъла. Тя формира 16.3% от приходите в бранша. Предприятието е осъществило редица проекти, финансирани с европейски средства.

В момента там се реализира проект по процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ по ОПИК 2014-2020. Проектът има за цел да подобри ефективността и ефикасността на ресурсите в производствения процес. Общата му стойност е 1 639 134,00 лв., от които безвъзмездната финансова помощ е 983 480,40 лв.

Вашият коментар