Споразумение за свободна търговия между ЕС и Виетнам

Развиваме търговския потенциал между България и Виетнам

„Сключването на Споразумението за свободна търговия /ССТ/ между Европейския съюз /ЕС/ и Виетнам ще способства за развитието на инвестиционния и търговския потенциал между България и Виетнам и ще мобилизира усилията на деловите среди от двете страни.“

Това каза заместник-министърът на икономиката Любен Петров по време на Българо-виетнамска бизнес дискусия на тема „Споразумението за свободна търговия ЕС – Виетнам – възможности и предизвикателства“. Дискусията бе организирана от Посолството на Виетнам в София и Българската търговско-промишлена палата /БТПП/.С присъединяването си към Световната търговска организация, Виетнам пое съществени ангажименти за либерализиране на външнотърговския си режим. България очаква либерализиране на търговията със стоки по водещи за двустранния стокообмен стокови групи (зърнени култури, вино, тютюневи изделия, медикаменти, химикали, торове, машини и елементи за тях). Също така, подобрен пазарен достъп и правила по отношение на търговията с услуги (телекомуникации, финансови, пощенски, компютърни и транспортни услуги) и на обществените поръчки, както и подобрена защита за географските означения във Виетнам.

“Смятам, че българските компании имат потенциал да представят качествени и конкурентни стоки и услуги на виетнамския пазар, както и да реализират съвместни проекти и инвестиции”, подчерта зам.-министърът. “Виетнам е традиционен търговско-икономически партньор в района на Югоизточна Азия. По наша преценка, двустранната търговия все още не съответства на потенциала на двете страни”, изтъкна икономическият зам.-министър.

Същевременно, България има потенциал и интерес в нарастване реализацията на продукти на фармацевтиката, химическата промишленост, машиностроителна и електротехническа продукция, продукти и услуги на информационните и комуникационните технологии, селскостопанска продукция и техника. Заместник-министър Любен Петров допълни, че Министерство на икономиката е готово да подкрепи всяка конкретна бизнес инициатива, обмен на бизнес посещения и делегации, провеждане на бизнес форуми с цел да се съдейства на фирмите от двете страни по-добре да опознаят съществуващия потенциал за ръст във взаимната ни търговия.

Пред представителите на виетнамския бизнес заместник-министър Любен Петров представи инвестиционните условия в страната, свързани с прилагане на най-ниските данъчни ставки в ЕС, в съчетание с наличието на квалифицирана работна ръка и най-ниските оперативни разходи в Европа. Зам.-министърът акцентира и върху стимулите за инвеститори, предвидени по Закона за насърчаване на инвестициите.

Според българската статистика през 2015 г. стокообменът между България и Виетнам е в размер на 93 млн. щ.д., като износът на България възлиза на 43 млн. щ.д., а вносът от Виетнам се равнява на 50 млн. щ.д. През първите седем месеца на 2016 г. двустранният търговски оборот достига 61 млн. щ.д., от които български износ за 35 млн. щ.д. и внос от Виетнам за 26 млн. щ.д. Най-голям дял в износа на България за Виетнам заемат медикаментите, инсектициди и хербициди, пшеницата, семена от слънчоглед и др

Вашият коментар