Управленските приоритети на Реформаторския блок

ПЪРВИ СТЪЛБ

ПРАВОСЪДИЕ И СИГУРНОСТ

 

1. Съд и прокуратура

Цел: Реформа в съдебната система, която да гарантира независимост на съда, освободена от политически игри и корупция.

Чрез:

 • Премахване на политическото влияние върху съда и прокуратурата;
 • Операция „чисти ръце” в съдебната система;
 • Избор на Главния прокурор от НС с възможност за предсрочно прекратяване на мандата;
 • Гарантиране на пряк избор на ВСС и ВПС от квотите на съдиите и прокурорите;
 • Разделяне на Висш съдебен съвет и Висш прокурорски съвет;
 • Активна роля по изграждането на Европейска прокуратура и гражданска защита извън МВР;
 • Гарантиране на принципа на случайно разпределение на делата;
 • Парламентарен контрол за отчетност на съда, ВСС и прокурорите;
 • Единната информационна система за противодействие на престъпността с ефективен обществен контрол;
 • Въвеждане на конституционни гаранции, че за всяко назначение в тези сфери ще се носи персонална отговорност;
 • Силна специализирана прокуратура, разследваща корупцията и злоупотребите по високите етажи на властта;
 • Промяна на Конституцията за постигане на горните цели.

Continue reading „Управленските приоритети на Реформаторския блок“