София Тех Парк трябва да бъде развиван в тясно сътрудничество с научните среди

Иновативни проекти, разработени в парка може да кандидатстват по Плана Юнкер

Срещата се иницира от дружеството, управляващо първия научно-технологичен парк у нас и Министерство на икономиката.

Основната цел е очертаване на визията и конкретни стъпки за развитие на парка, чрез които да бъде постигната симбиоза между административната, научно-изследователската и бизнес компонента на София Тех Парк. Continue reading „София Тех Парк трябва да бъде развиван в тясно сътрудничество с научните среди“

Най-успешна иновативна фирма на Съвета по иновации и развитие на технологиите при БТПП

По последната процедура по ОПИК подадени 532 броя проектна с общ размер от 320 млн.лв.

„Смол Фут“ ООД отличена за най-успешна иновативна фирма за 2015 г.

„Инвестициите в иновациите са приоритет в работата на Министерство на икономиката, тъй като увеличават конкурентоспособността на икономиката ни, ускоряват икономическия ръст, създават нова заетост, а тези фактори са предпоставка за подобряване жизнения стандарт на хората“. Continue reading „Най-успешна иновативна фирма на Съвета по иновации и развитие на технологиите при БТПП“