Сътрудничим си с Полша във всички области от взаимен интерес

Износът ни за Полша отбелязва увеличение от 17%

Стокообменът е с ръст от 16% при отрицателно за нас салдо от 293 млн. евро

„Приоритет в работата на Министерство на икономиката е да надгражда сътрудничество си с Полша във всички области от взаимен интерес, както като партньори на Европейския съюз, така и във формата „Вишеградската четворка плюс България и Румъния“. Continue reading „Сътрудничим си с Полша във всички области от взаимен интерес“