България и Румъния разширяват икономическо сътрудничество

Приключи Четвъртото заседание на български-румънските консултации в Букурещ

Любен Петров и Влад Василиу подписаха двустранен протокол

Активизиране на диалога между институциите и бизнеса, насърчаване на регионалното сътрудничество и сътрудничеството между клъстерите, улесняване на инвестиционното сътрудничество, иновациите и възможностите, предоставени от промишлените и технологичните зони и подобряване на сътрудничеството в областта на акредитацията са основните насоки за сътрудничество между България и Румъния, за които днес бе подписан двустранен протокол. Continue reading „България и Румъния разширяват икономическо сътрудничество“

Създаване на бизнес-съвет „България-Румъния“

Общи усилия за реализация на продуктите си на трети пазари

Активно сътрудничество на Балканския полуостров

Създаването на двустранен бизнес-съвет „България-Румъния“ обсъдиха заместник-министърът на икономиката Любен Петров и президентът на Търговско-промишлената палата на Букурещ Сорин Димитриу.

Съветът ще има за цел да стимулира икономическите отношения между бизнеса в двете страни, да създава условия за обмен на бизнес-практики, да насърчава съвместни проекти между бизнеса в България и Румъния. Continue reading „Създаване на бизнес-съвет „България-Румъния““

Българо-румънски икономически консултации в Букурещ

Любен Петров откри Четвъртото заседание на двустранните българо-румънски консултации

България отдава голямо значение на развитието на икономическото сътрудничество с Румъния и подкрепя всяка инициатива, която би допринесла за активизиране на двустранното партньорство.

Това каза заместник-министър Любен Петров при откриване на Четвъртото заседание на двустранните българо-румънски консултации за икономическо сътрудничество, които се провеждат в Букурещ, Румъния. Continue reading „Българо-румънски икономически консултации в Букурещ“