София Тех Парк трябва да бъде развиван в тясно сътрудничество с научните среди

Иновативни проекти, разработени в парка може да кандидатстват по Плана Юнкер

Срещата се иницира от дружеството, управляващо първия научно-технологичен парк у нас и Министерство на икономиката.

Основната цел е очертаване на визията и конкретни стъпки за развитие на парка, чрез които да бъде постигната симбиоза между административната, научно-изследователската и бизнес компонента на София Тех Парк. Continue reading „София Тех Парк трябва да бъде развиван в тясно сътрудничество с научните среди“